وام پرداخت روزانه

تماس جهت تبلیغات 09361139602

بسته‌های محتوایی ایام محرم به ائمه جماعات ارائه خواهد شد/ نهاد رهبری از مجریان مراسم عزای محرم در دانشگاه‌ها حمایت می‌کند

منتشر نشود/// بسته‌های محتوایی ایام محرم به ائمه جماعات ارائه خواهد شد/ نهاد رهبری از مجریان مراسم عزای محرم در دانشگاه حمایت معنوی می‌کند
وی افزود: در مجموع تمام چند صد هیئت دانشجویی که در دانشگاه‌ها حضور دارند برنامه‌های خود را در محیط‌های دانشجویی و خوابگاه‌ها برگزار خواهند کرد و در فضای دانشگاهی برنامه‌های هیئات دانشجویی را خواهیم داشت.

معاون فرهنگی سیاسی نهاد رهبری دانشگاه‌ها گفت: همچنین یک بسته محتوایی برای ائمه جماعات دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده است که قبل از محرم به دست آن‌ها خواهد رسید و محتوا‌های مرتبط با محرم، ارتباط آن با مسائل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه، در کنار آن نشستی با مبلغان و ائمه جماعات را جهت هم افزایی هر چه بیشتر خواهیم داشت و همچنین جهت شنیدن دیدگاه‌ها و نظرات آن‌ها این نشست برگزار خواهد شد.

وی افزود: توصیه‌های کلی دفاتر نهاد با توجه به مقتضیات هر دانشگاهی به هیئات دانشجویی و نهاد‌های اجراکننده مراسم‌های محرم طبق روال همیشگی برقرار خواهد بود عمدتا حمایت نهاد رهبری در ایام محرم به صورت معنوی خواهد بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2019 وام پرداخت روزانه