وام پرداخت روزانه

تماس جهت تبلیغات 09361139602

رشته گرایش‌های دانشگاه کردستان برای مقطع ارشد افزایش یافت

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از دانشگاه کردستان، با توجه به موافقت دفتر گسترش آموزش عالی و تایید سازمان سنجش و آموزش کشور، رشته گرایش‌های دانشگاه کردستان برای انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال ۹۷ افزایش یافت.

براین اساس رشته‌های گرایش‌های ادبیات فارسی، علوم دامی گرایش تغذیه طیور، اگرو تکنولوژی گرایش علوم علف‌های هرز، اگرو تکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژِی بذر، علوم و مهندسی شیلات گرایش بوم شناسی آبزیان و علوم و مهندسی جنگل گرایش عمران و بهره بردای جنگل به دانشگاه کردستان برای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد افزوده شده است.

لیست و کد رشته گرایش‌های مذکور در اصلاحیه دفترچه راهنمای انتخاب رشته سال جاری توسط پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2019 وام پرداخت روزانه